Veulen1

Bestuurswissel

Afgelopen jaar heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden binnen Paardensportvereniging De Donia’s. Het bestuur wordt nu gevormd door Douwina Schukken, Nynke Bouma, Martin Algra en Sandra Kuiper.

Met het aftreden van voormalig voorzitter Elbrich Slob en penningmeester Froukje Breeuwsma staat er een nieuw bestuur aan het roer van De Donia’s. Elbrich en Froukje hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging, waarvoor dank!

Samenstelling nieuw bestuur
De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit: de voorzittershamer is overgenomen door Douwina Schukken. Ook kun je bij haar terecht voor vragen over de zomer- en winterlessen. Nynke Bouma heeft het stokje overgenomen van Froukje Breeuwsma en is verantwoordelijk voor de financiën. Ook zet zij veel energie op nieuwe ideeën voor ledenactiviteiten. Martin Algra blijft algemeen bestuurslid en lid van de bakcommissie. Sandra Kuiper heeft de secretarisfunctie overgenomen van Nynke Bouma. Voor onder meer het aanvragen van een lidmaatschap bij de KNHS of een startpas kun je bij haar terecht.
Uiteraard pakken we de bestuurstaken in goed overleg en in gezamenlijkheid met elkaar op. Dat betekent dat je bij ons allen terecht kunt voor vragen over de vereniging en ideeën en tips voor leuke activiteiten.

Meer informatie en de contactgegevens van het bestuur vind je op dedonias.nl/vereniging/bestuur.