Ledenvergadering 4 maart 2019

Op maandagavond 4 maart 2019 is de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 in de Jimbar te Wommels.
De uitnodiging met de agenda is via de mail naar de leden verstuurd.

Graag tot ziens op 4 maart!