Opgeven voor het ringrijden op 8 september is nu mogelijk!

Zaterdag 8 september 2018  om 13.00 uur is het weer tijd voor de ringrijderij met keuringen op en om het voetbalveld (Geins 1) in Wommels. Aanmelden kan t/m zaterdag 1 zaterdag 2018 via onderstaand formulier. Als u inschrijving goed is verwerkt ontvangt u een bevestigingsmail (vaak in de ongewenste mail). 

Opgeven is inmiddels niet meer mogelijk.

Om er voor iedereen een geslaagde dag van te maken, vragen wij jullie aandacht voor de volgende mededelingen:

Vanaf 12.15 uur is het mogelijk om uw startnummers en piek op te halen op het voetbalveld. Om 12.45 uur sluit de inschrijving! Het inschrijfgeld bedraagt € 8,-. Bij inlevering van de nummers en piek ontvangt u € 1,- retour. Lever uw nummers en piek pas in als u niet meer gekeurd hoeft te worden. De nummers en piek kunnen alleen gezamenlijk worden ingeleverd. Het inschrijfgeld dient contant betaald te worden.

Deelnemers zijn verplicht een cap te dragen tijdens het ringrijden en de keuringen. Een hoedje of westernhoed is niet toegestaan.

Parkeren kan bij KMA (Walperterwei 41) of bij de Brede School (Walperterwei 14). Deze locaties worden middels routeborden aangegeven.

Locatie ringrijden en parkeren

Graag het parkeerterrein netjes achterlaten. Er zijn kruiwagens aanwezig.

Deelnemers van 18 jaar en ouder worden bij het ringrijden ingedeeld bij de paarden. De stokmaat van de pony en de leeftijd van de deelnemer bepaalt mede in welke rubriek men wordt ingedeeld tijdens de keuring. Fjorden en haflingers worden als pony’s beschouwd tijdens de keuringen. Bij de keuringen wordt verder uitgegaan van het paard of de pony. Het bestuur houdt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken als hier aanleiding toe is.

Bij de keuring van het bestgaande rijpaard Fries ras kan bij grote deelname een voorselectie tijdens het ringrijden plaatsvinden.

Tijdens de keuringen is het gebruik van hulpmiddelen zoals een martingaal, stang en trens bit, bandages, andere hulpteugels en beenbeschermers niet toegestaan (strijklappen zijn uitgezonderd).

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan 2 of meer rubrieken.

Er zijn EHBO medewerkers aanwezig op het terrein.

Het bestuur stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade aan, of vermissing van personen, dieren en goederen. Deelname en verblijf zijn geheel voor eigen risico!

Graag tot ziens op zaterdag 8 september!

Dankzij de volgende bedrijven is het mogelijk om de Donia’s ringrijderij 2018 te organiseren:

Hoofdsponsor

Deelnemer-Rabobank

 

Accelent, Wommels

Altac, Drachten

Amaranthus, Wommels

Auke Bruinsma, Wommels

Bloemsierkunst De Vlinder, Wommels

Bobbie IJdema, Harlingen

Brouwer Schilders/Jimbar, Wommels

Cafe Rest. It Reade Hynder, Wommels

Couperus Hydrauliek, Easterein

De Jong Tweewielers, Wommels

Dek en KI-station De Terpen, Wommels

Dierenartsenpr. It Griene Hert, Wommels

Drukkerij Van der Eems, Easterein

Familie Hoogland, Britswert

F.S. Andela, Wommels

Gebr. Fuite Genemuiden, Itens

Gebr. Vellinga, Easterein

Gebrandy Wommels, Wommels

Installatiebedrijf De Jong, Easterein

It Dielshus, Wommels

Loonbedrijf R. de Jong, Kubaard

Loonbedrijf Okkema, Easterein

Loonbedrijf Rispens – Miedema, Itens

Mechanisatiebedrijf Bos, Easterein

MRW Accountants, Sneek

Murk Nijdam, Wommels

Noflik, Easterein

Now Cars, Wommels

Opvallend reclame, Wommels

Pieter van der Velde kraanverhuur, Wommels

Poiesz Supermarkten, Scharnegoutum

Ruitershop Burgwerd, Burgwerd

Slagerij Walburg, Tzum

Stal Okkema, Britswert

TMB de Jong, Wommels

Timersma Schilders, Wommels

Topteam, Wommels

Warenhuis van der Velde, Wommels

Welkoop, Bolsward

Wetterwille, Wommels

Wheagan autobedrijf, Wommels

Wiersma Equipment, Wommels