Uitslagen ringrijden en keuringen 17 september 2016

Na de jubileumeditie van vorig jaar was de Donia’s ringrijderij dit jaar weer als vanouds. Onder ideale weersomstandigheden streden de deelnemers in de verschillende rubrieken om de prijzen.

img-20160919-wa0001

img-20160919-wa0003

img-20160918-wa0014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen ringsteken

Paard met rijtuig: 1. Piet van der Hoff en Ijttje Politiek, Bolsward 2. Sjerp de Jong en N. Ypeij, Witmarsum

Paard onder het zadel: 1. Janneke Algra, Wommels 2. Klaske Vellinga, Easterein 3. Renate Teensma, Franeker 4. Janina de Boer, Tzum 5. Triny Hofstee, Easterein

Pony met rijtuig: 1. Jolanda Bruinsma, Zweins 2. Rens en Hiske Bos, Wommels

Pony onder het zadel: 1. Milika Kupers, Wommels 2. Chantal Heida, Pingjum 3. Corina van der Heide, Wiuwert

Uitslagen keuringen

Bestgaande tuigpaard: 1. Sjerp de Jong en N. Ypeij, Witmarsum 2. Afke en Bettie Koopmans, Oosthem

Schoonste geheel tuigpaarden: Tom Dijkstra, Itens

Bestgaande pony aangespannen: 1. Jelmer Couperus en Henni Kleinow, Easterein

Schoonste geheel pony aangespannen: Anne Marije de Warle, Welsrijp

Bestgaande rijpaard fries ras: 1. Elske Hulzinga, Wommels 2. Anne Marije de Jong, Wommels 3. Renate Teensma, Franeker

Bestgaande rijpaard bovenlands ras: 1. Hester van der Valk, Wommels 2. Janina de Boer, Tzum

Bestgaande rijpony kleine maat: 1. Aimee van der Wolf, Bolsward 2. Milika Kupers, Wommels

Bestgaande rijpony grote maat: 1. Bernou van der Velde, Easterein

Uitslagen verloting

1. D. Tjalma, Parrega 2. G. de Boer, Nijland 3. Douma, Wommels 4. Y. de Jager, Easterein 5. R. Donath, Wommels 6. M. Kamstra, Wommels 7. Postma, Wons 8. S. Lyklema, Koudum 9. H. van der Valk, Wommels 10. A. Kroondijk, Easterein 11. Sterkenburg, Easterein 12. H. Hijma, Hallum

Dankzij de volgende bedrijven en instanties was het mogelijk om de Donia’s ringrijderij 2016 te organiseren:

 • Accelent Wommels 
 • Amaranthus Wommels
 • Bloemsierkunst De Vlinder Wommels
 • Bobbie IJdema Harlingen
 • Brouwer Schilders/Jimbar Wommels
 • Cafe Rest. It Reade Hynder Wommels
 • Couperus Hydrauliek Easterein
 • De Jong Tweewielers Wommels
 • Dek en KI-station De Terpen Wommels
 • Dierenartsenpr. It Griene Hert Wommels
 • Drukkerij Van der Eems Easterein
 • Familie Hoogland Britswert
 • Feehannel S. Feenstra Easterein
 • F.S. Andela Wommels
 • Gebr. Fuite Genemuiden Itens
 • Gebr. Vellinga Easterein
 • Gerbrandy Heibedrijf Wommels
 • Groencentrum Witmarsum Witmarsum
 • Installatiebedrijf De Jong Easterein
 • It Dielshus Wommels
 • Loonbedrijf R. de Jong Kubaard
 • Loonbedrijf Okkema Easterein
 • Loonbedrijf Rispens Itens
 • Mechanisatiebedrijf Bos Easterein
 • MRW Accountants Sneek
 • Murk Nijdam Wommels
 • Noflik Easterein
 • Now Cars Wommels
 • Opvallend reclame Wommels
 • Pieter van der Velde kraanverhuur Wommels
 • Poiesz Supermarkten Scharnegoutum
 • Rabobank Sneek e.o. Sneek
 • Ruitershop Burgwerd Burgwerd
 • Sijperda Verhuur Sneek
 • Slagerij Walburg Tzum
 • Stal Okkema Britswert
 • TMB de Jong Wommels
 • Timersma Schilders Wommels
 • W. Ligthart Bouw- en Tekenburo Wommels
 • Warenhuis van der Velde Wommels
 • Welkoop Bolsward
 • Wetterwille Wommels
 • Wheagan autobedrijf Wommels
 • Wiersma Equipment Wommels