Uitslagen ringrijden en keuringen 23 september 2017

Met een wat groter deelnemersveld dan de laatste jaren en met prachtig weer was ook dit jaar de ringrijderij weer een groot succes!

facebook_1506244375896facebook_1506244441334facebook_1506244506022

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook_1506244133933facebook_1506244178458facebook_1506244310164

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen ringsteken

Paard met rijtuig: 1. Jolanda Bruinsma en Willemijn Dijkstra, Zweins 2. Evert van der Hoek en Tineke Feitsma, Kubaard 3. Afke en Bettie Koopmans, IJlst

Paard onder het zadel: 1. Geeske Vellenga, Hitzum 2. Signe Sanne Oortgijsen, Jelsum 3. Matty Postma, Winsum 4. Klaske Vellinga, Welsrijp 5. Anke Noordmans, Wommels 6. Triny Hofstee, Easterein 6. Renate Teensma, Franeker 8. Elske Hulzinga, Wommels

Pony met rijtuig: 1. Hiske en Rens Bos, Wommels 2. Trynke Brouwer en Marit Visbeek, Zweins

Pony onder het zadel: 1. Chantal Oevering, Pingjum 2. Lieke Bakker, Wommels 2. Lisanne Haasdijk, Leeuwarden 4. Mariska van Dorp, Winsum

Uitslagen keuringen

Bestgaande tuigpaard (gesponsord door It Reade Hynder): 1. Anita Hempenius en Hedwich Lok 2. Evert van der Hoek en Tineke Feitsma, Kubaard

Schoonste geheel tuigpaarden (gesponsord door De Vlinder en Groencentrum Witmarsum): 1. Jelle Bouma en Anneke Schreur, Nijland

Bestgaande pony aangespannen (gesponsord door Gebr. Vellinga): 1. Fleur Schat en Rowena Walstra, Hitzum

Schoonste geheel pony aangespannen (gesponsord door Welkoop): Hiske en Rens Bos, Wommels

Bestgaande rijpaard fries ras (gesponsord door Dek en KI station de Terpen): 1. Anne Marije de Jong, Wommels 2. Renate Teensma, Franeker 3. Antje Holtrop, Easterein 4. Janneke Algra, Wommels 5. Sytske van der Sluis, Wommels

Bestgaande rijpaard bovenlands ras (gesponsord door Heibedrijf Gerbrandy): 1. Anke Minnema, Schalsum 2. Jessica Hodel, Huns 3. Nikita Smit, Winsum

Bestgaande rijpony kleine maat (gesponsord door R. de Jong Agraryske hannel en leanwurk): 1. Lieke Bakker, Wommels 2. Lysanne de Jong, Kubaard 3. Mariska van Dorp, Winsum

Bestgaande rijpony grote maat (gesponsord door Loonbedrijf W. Rispens): 1. Selma de Jong, Wommels 2. Bernou van der Velde, Easterein 3. Janet Ferwerda, Wommels

Uitslagen verloting

1. Mevr. Vd Sluis, Wommels 2. Pieter van der Valk, Wommels 3. Gerrit Hulzinga, Wommels 4. Jan Tjalma, Parrega 5. Pieter Jan Hofstee 6. Tjitze Bouma, Wommels 7. Klaas Eisma, Wommels 8. Hipkje van der Valk, Wommels 9. Triny Hofstee, Easterein 10. G. Terwisscha van Scheltinga, Wommels 11. Froukje Breeuwsma, Wommels 12. T. Kuiper, Easterein

Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt! Dankzij de volgende bedrijven en instanties was het financieel mogelijk om de Donia’s ringrijderij 2017 te organiseren:

 • Accelent Wommels
 • Amaranthus Wommels
 • Bloemsierkunst De Vlinder Wommels
 • Bobbie IJdema Harlingen
 • Brouwer Schilders/Jimbar Wommels
 • Cafe Rest. It Reade Hynder Wommels
 • Couperus Hydrauliek Easterein
 • De Jong Tweewielers Wommels
 • Dek en KI-station De Terpen Wommels
 • Dierenartsenpr. It Griene Hert Wommels
 • Drukkerij Van der Eems Easterein
 • Familie Hoogland Britswert
 • F.S. Andela Wommels
 • Gebr. Fuite Genemuiden Itens
 • Gebr. Vellinga Easterein
 • Gerbrandy Heibedrijf Wommels
 • Groencentrum Witmarsum Witmarsum
 • Installatiebedrijf De Jong Easterein
 • It Dielshus Wommels
 • Loonbedrijf R. de Jong Kubaard
 • Loonbedrijf Okkema Easterein
 • Loonbedrijf Rispens Itens
 • Mechanisatiebedrijf Bos Easterein
 • MRW Accountants Sneek
 • Murk Nijdam Wommels
 • Noflik Easterein
 • Now Cars Wommels
 • Opvallend reclame Wommels
 • Pieter van der Velde kraanverhuur Wommels
 • Poiesz Supermarkten Scharnegoutum
 • Rabobank Sneek e.o. Sneek
 • Ruitershop Burgwerd Burgwerd
 • Sijperda Verhuur Sneek
 • Slagerij Walburg Tzum
 • Stal Okkema Britswert
 • TMB de Jong Wommels
 • Timersma Schilders Wommels
 • W. Ligthart Bouw- en Tekenburo Wommels
 • Warenhuis van der Velde Wommels
 • Welkoop Bolsward
 • Wetterwille Wommels
 • Wheagan autobedrijf Wommels
 • Wiersma Equipment Wommels