Uitslagen ringrijden en keuringen 8 september 2018

Ondanks het lagere aantal deelnemers was het weer een zeer geslaagde editie!

IMG_20180908_150309451

 

Uitslagen ringsteken (gesponsord door Fuite Genemuiden)

Paard met rijtuig: 1. Jolanda Bruinsma, Achlum 2. T. Dykstra en A.M. Dykstra – van der Woude, Itens

Paard onder het zadel: 1. Triny Hofstee, Easterein 2. Alien Dijkstra, Easterein 3. Janneke Algra, Wommels

Pony met rijtuig: 1. Hiske Bos en Femke Dijkstra, Wommels 2. Fleur Schat en Marjolein Siesling, Hitzum

Pony onder het zadel: 1. Rens Bos, Wommels 2. Chantal Oevering, Herbaijum 3. Rixt Brouwer, Easterein 4. Amber Hauser, Wijnaldum

Uitslagen keuringen

Bestgaande tuigpaard (gesponsord door It Reade Hynder): 1. Fimmy Schreur – Bouma en Hinke Atsma, Ouwster Nijega 2. Jelle Bouma en Anneke Schreur, Nijland

Schoonste geheel tuigpaarden (gesponsord door De Vlinder): 1. T. Dykstra en A.M. Dykstra – van der Woude, Itens

Bestgaande pony aangespannen (gesponsord door Gebr. Vellinga): 1. Fleur Schat en Marjolein Siesling, Hitzum 2. Jolanda Bruinsma, Achlum

Schoonste geheel pony aangespannen (gesponsord door Welkoop): 1. Ires Lok, Manouck en Fianne, Pingjum

Bestgaande rijpaard fries ras (gesponsord door Dek en KI station de Terpen): 1. Klaasje Lantinga, Jorwert 2. Elske Hulzinga, Wommels

Bestgaande rijpaard bovenlands ras (gesponsord door Altac): 1. Selma de Jong, Wommels

Bestgaande rijpony kleine maat (gesponsord door R. de Jong Agraryske hannel en leanwurk): 1. Lieke Bakker, Wommels 2. Amber Hauser, Wijnaldum 3. Machteld van Sijl, Sneek 4. Lieke Huizinga, Firdgum

Bestgaande rijpony grote maat (gesponsord door Loonbedrijf Rispens – Miedema): 1. Bernou van der Velde, Easterein

Extra prijzen (gesponsord door Ruitershop Burgwerd)

Bestgaande rijpaard: 1. Selma de Jong, Wommels

Bestgaande rijpony: 1. Lieke Bakker, Wommels

Uitslagen verloting

1. Klaske Vellinga, Welsrijp 2. J. Schokkenbroek, Wommels 3. Koornstra, Wommels 4. M. Kuiper, Easterein 5. Klaske Vellinga, Welsrijp 6. Tjalma, Parrega 7. Jelmer de Vries, Wommels 8. Henne Leenhouts, Wommels 9. S. van Dijk, Winsum 10. T. Dijkstra, Easterein 11. J. Bouma, Nijland 12. H. van der Valk, Wommels