Op vrijdagavond 2 augustus 1940 kwamen acht heren bij elkaar in de keuken van Sjaardastate onder Easterein. Aan de keukentafel werd de Landelijke Rijvereniging de Donia’s opgericht.

Het lesrijden ging destijds nog niet in goed geprepareerde maneges zoals nu. De eerste lessen van de Donia’s werden gegeven in de Finne van Minne Sjaarda bij Oosterend. Zadels hadden de eerste leden ook niet. Met een “ald sek” moesten zij het eerst maar even doen. De eerste ringrijderijen werden gehouden na de jaarlijkse veekeuring.

De vereniging groeide gestaag. In 1942 werden de eerste leden afgevaardigd naar een streekwedstrijd in Huisterheide bij Sint Nicolaasga. Op het paard naar de wedstrijd en zo ook weer terug. Niks geen vrachtwagens of trailers.

De club bloeide en de leden ontmoetten elkaar niet alleen op de paardenrug. In 1949 ging het eerste toneelstuk in première. Leden van de Donia’s speelden dit stuk in Itens en in Wommels tijdens de prijsuitreiking van de ringrijderij. Het zou het begin worden van een jarenlange traditie. Actief waren de leden van de Donia’s zeker. Zo deden ze mee aan allerlei streekwedstrijden samen met verenigingen uit onder andere Sneek, Bolsward, Gaasterland en Hommerts.

In 1967 had de vereniging nog maar twee rijdende leden, zodat er zelfs sprake was van het opheffen van de club. De toneelvereniging ging apart van de Donia’s verder en zou ‘Tonielselskip Wommels’ gaan heten. Omdat er steeds meer pony’s kwamen werd er een ponyclub opgericht, waarna het ledenaantal weer groeide.

In 1976 werd er gestart met lessen in de bak bij de boerderij van de De Jong in de Sudhoeke. Later verhuisden de Donia’s naar de Hottingawei en weer later naar de Walperterwei. Nog altijd is daar de bak te vinden, maar nu aan de andere kant van de weg.

Op 19 september 2015 hebben de Donia’s het 75-jarig jubileum gevierd. Niet alleen paardenliefhebbers, maar ook andere belangstellenden konden genieten van een prachtige dag met ringrijden en keuringen. Er waren extra prijzen te verdienen voor de deelnemers die het leukst verkleed waren. Daarnaast was er een show van enkele rijdende leden.